H-DCS Stadgar

Föreningen Harley Davidson Club Sweden och dess syfte är att genom löpande information och regelbundna träffar enligt H-DCS träffpolicy, samla medlemmarna och främja deras gemensamma intresse för Harley Davidson. H-DCS utger klubbtidningen H-D Entusiasten, upprätthåller webbplats och Facebooksida. Håller ett löpande aktuellt medlemsregister och upprätthåller kontakten med in- och utländska Harley-Davidson föreningar. H-DCS ska arbeta med frågor rörande myndighetskrav för ägande och framförande av Harley-Davidson motorcyklar samt arbeta för en god trafiksäkerhetsmiljö.

Arbetet i föreningsverksamheten inom H-DCS baseras på aktuella stadgar.

H-DCS Stadgar

Uppdaterar…
  • Inga produkter i varukorgen.