H-DCS Skadefond

Om olyckan skulle vara framme så kan man som medlem hos H-DCS, ansöka om att få en ersättning för den aktuella självrisken hos försäkringsbolaget. Ansökan måste skickas in till H-DCS inom 3 månader efter olyckstillfället.

När kan och får man söka medel ur skadefonden:

 • Man skall vara aktiv medlem vid skadetillfället framfört egen i vägtrafikregistret registrerad Harley-Davidson.
 • Aktuell H-D ska även finnas registrerad i medlemsregistret.
 • Godkänt med flera registrerade motorcyklar bara de finns redovisade i medlemsregistret.
 • Vid uppkommen skada i samband med kullkörning eller annan olycka i trafik, inte tappad H-D på parkering eller i garage.
 • Skadan ska vara anmäld till försäkringsbolag och/eller polis.
 • Ange försäkringsnummer/skadenummer.

Vad krävs för en ansökan:

 • Fotodokumentation av skadan där även H-D:ns registreringsnummer syns.
 • Kopia på skadeanmälan till försäkringsbolag samt polisrapport om sådan har upprättats.
 • Namn och medlemsnummer.
 • En ifylld ansökningsblankett.
 • Ansökan ska ha inkommit senast 3 månader efter skadetillfället.

Begränsningar:

 • Maxbelopp för ersättningen är 3000 kr per skadetillfälle, max den aktuella kostnaden som ska styrkas med kvitton.
 • Ersättning baseras på lägsta möjliga självrisk för försäkringstagaren för aktuell försäkring hos försäkringsbolaget.
 • Maximalt 2 skador per år och medlem.
 • Nykter och drogfri vid skadetillfället.
 • Observera att det är en möjlighet att få ersättning inte en rättighet att få ersättning.

 
Ansök om ersättning

Uppdaterar…
 • Inga produkter i varukorgen.