Söndagsfika på Skellefteå Harley Club.

Alla söndagar kl.18.00

http://www.skellefteaharleyclub.se/

____________________________________________________________________________________