Nyheter

< Göjvträffen på Rännudden i Norsjö 15-17/6
17.07.2018 21:12 Age: 35 days
Category: Valberedning
By: Thomas Olsson

Meddelande från Valberedningen


Meddelande från Valberedningen

När förra numret av H-Dentusiasten trycktes hade vi i vår annons en vakans i distrikt G.

Vi har nu en kandidat Anders Svensson.

Valberedningens förslag till DO i distrikt G är således Anders Svensson