Hej medlem i H-DCS!

 

På grund av de regler och rekommendationer vi har att rätta oss efter just nu så har vi, i styrelsen för H-DCS, beslutat att ställa in vår Internationella träff i Falkenberg 13-16/8.

 

Men eftersom våra stadgar säger att vi skall ha ett årsmöte i samband med vår Internationella träff innan augusti månads utgång så kommer detta årsmöte att genomföras digitalt. Kallelse till detta kommer framöver på vår hemsida www.hdcs.se tillsammans med instruktioner hur du skall anmäla dig etc.

 

Vi har även beslutat att ställa in den planerade 50-årsjubileumsfesten 28/11 i Sollentuna och flyttat den till 27/11-2021.

 

Nordic Run 2020, som är planerat tillsammans med de andra nordiska ländernas H-D-klubbar, är flyttat till 2021. Starten är planerad söndagen den 11/7-2021 i samband med Finlands Internationella träff. För övrigt enligt samma planering.

 

Tyvärr, har det blivit så här. Men vi, tillsammans med våra distriktsstyrelser, gör vårt bästa för att du som medlem skall kunna vara med på de körningar som erbjuds tillsammans med likasinnade runt om i landet. Låt oss hjälpas åt att upprätthålla en fungerande verksamhet trots Covid-19!

 

Vi ser fram emot att träffa er framöver!

 

Styrelsen i H-DCS