Medlemsbutiken

Alla träffdeltagare har rätt att köpa en träfftröja.

Medlemmar köper en träfftröja till medlemspris.

Övriga sortimentet som finns i medlemsbutiken kan bara köpas av den som uppvisar medlemskort.