Insläppsregler

Tillträde till Internationella Träffen
Internationella Träffen är en träff i första hand för H-DCS medlemmar som åker H-D till träffen och som bor på träffområdet. Träffen är inte en öppen tillställning för övriga än ovan angivna och de som anges särskilt i nedan undantag.
Grundprincipen är att man kommer på mc till träffen och deltar i den sociala verksamheten på träffen. Besökare som inte är medlemmar, inte kommer till träffen på mc för att bo och umgås med andra H-D-åkare, är inte en grupp som ges tillträde.

Behöriga besökare:
Medlemmar i H-DCS som kommer på mc.
Medlemmar i H-DCS som på annat sätt kommit till träffen.
Icke-medlemmar som kommer på en H-D.
Icke-medlemmar som kommer på annan mc, som gäster till medlem eller gäst till H-D åkare på mc. Lägsta ålder utan målsman är 18 år.
Ej H-D parkeras på anvisad plats (Grisfållan) och sådan besökare får hjälp att transportera sitt bagage till stuga/tältplats motsv.
Att notera: Behörig ickemedlem (se ovan) som vill besöka träffen och som inte skall bo inom träffområdet måste först checka in på träffen på motorcykel och få sitt träffband.

Följebilar etc.
Följebilar med bagage och/eller gemensam utrustning får köra in och lasta av efter erläggande av träffavgift. Fordon och ev släp skall därefter omedelbart parkeras utanför träffområdet på anvisad plats.

Husbilar etc.
Husbilar och/eller hus-/tältvagnar som ej dras av MC, äger inte rätt att tas in på träffområdet och skall parkeras på plats utanför träffen. Villkor för uppställningen anges av markupplåtaren till parkeringen och ligger normalt utanför klubbens ansvar.
Husbil tillhörande medlem som är handikappad/rörelsehindrad kan efter tillstånd få tas in på träffområdet. Tillstånd ansöks hos presidenten före träffen och utfärdas av kansliet. Tillstånd skall anbringas på fordonet varvid reg.nr och medlemsnummer skall vara väl synligt.