Funktionär på träffen

Välkommen som funktionär på H-DCS Internationella Träff!

Att jobba som funktionär på träffen ger dig en oförglömlig upplevelse. Du får möta förväntansfulla hojåkare, jobba i ett team med andra härliga frivilliga medlemmar, vara med och påverka hur besökarna upplever träffen och framför allt - KÄNNA ATT DU GÖR NYTTA OCH BEHÖVS för att klubben skall kunna klara av ett så stort arrangemang som INTERNATIONELLA TRÄFFEN!