FH-DCE Super Rally® 2020 INSTÄLLT!

Tyvärr behöver vi meddela Er att vi inte kommer genomföra FH-DCE Super Rally® 2020.

Flera tecken på samhällsspridning av Covid-19 sker just nu i världen och flera länder har infört ett antal restriktioner för att förebygga medmänniskors risk att bli smittade. För att sätta din och andras hälsa och välmående i första hand ställer vi in FH-DCE Super Rally®.

Vi vill inte medverka till ökad smittspridning.

Detta är oerhört tråkigt men vi hoppas på Er förståelse för detta beslut.

Vi kommer istället att genomföra FH-DCE Super Rally® 1-5 juni 2022 efter bifall på kommande FH-DCE presidentmöte i november. Anledningen till att vi inte ansöker till 2021 beror på att vår broder-klubb i FH-DCE, Harley-Davidson Club Hellas, har kommit för långt med sina förberedelser.

Ni som har bokat stugor har naturligtvis kvar dessa till 2022.

Återigen så ber vi er om förståelse för detta tuffa beslut. Nu sätter vi siktet på 2022 och kommer jobba stenhårt med att genomföra FH-DCE Super Rally® 2022 på Lundegårds Camping.

FH-DCE Super Rally® 2020 CANCELED!

Unfortunately, we are sad to announce that it will not be a FH-DCE Super Rally® 2020.

Several signs of social spread of Covid-19 are happening in the world right now and several countries have introduced a number of restrictions to prevent the risk of contagion for human beings. To put your and others' health and well-being first, we cancel our upcoming FH-DCE Super Rally®.

We do not want to contribute to increased spread of infection.

This is extremely sad but we hope for your understanding of this decision.

Instead, we will arrange FH-DCE Super Rally® June 1-5, 2022, following the approval of the upcoming FH-DCE presidential meeting in November. The reason why we are not applying to 2021 is because our brother club in FH-DCE, Harley-Davidson Club Hellas, has come too far with their preparations.

Of course, those who have booked cottages will have those 2022.

Again, we hope we have your understanding for this tough decision. Now we set our aim on 2022 and will work hard for making the best FH-DCE Super Rally® in 2022 at Lundegårds Camping.