Nyheter

< nya medlemsförmåner i distriktet
29.06.2017 14:56 Age: 88 days
Category: Distrikt F
By: Lars Carlsson

Torsdags körningar


Hej LO David kör nu "sista torsdagen i månaden körningar i och kring Karlstad juni- september. Samling på Shell/7-eleven östra infarten kl 18.00 avfärd ca 18.15 för info ring LO David 0722-136726

Hjärtligt välkomna