Många känner oro över spridningen av coronaviruset, vilket är helt förståeligt. Harley-Davidson Club Sweden följer händelseutvecklingen noga och vi följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Nu har smittspridningen nått en sådan nivå att Folkhälsomyndigheten bedömer att ytterligare begränsningar är motiverade. Som ni säkert hört så har regeringen sänkt den tillåtna gränsen för antalet deltagare från 500 till 50 personer gällande allmänna sammankomster och tillställningar. Då Vi arrangerar aktiviteter för dig som medlem som tolkas som "andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster" så SKALL vi anpassa våra aktiviteter så att vi följer svensk lagstiftning. Men framförallt för att värna om varandras hälsa och medverka för att förhindra smittspridning.

Hur gör vi då? Vi vill ju åka Harley-Davidson tillsammans?

Vi som förening är ålagda att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd!

- Vi kommer INTE arrangera, i tiden, närliggande H-DCS träffar som strider mot ovan.

- Vi kommer INTE arrangera aktiviteter som innefattar körningar med planerade stopp på café eller andra typer av serveringar.

- Arrangerar vi en distrikts-körning där vi misstänker att antalet blir fler än 50 personer så SKALL vi dela upp oss så att antalet inte överstiger 50 personer.

- När vi träffas t.ex. på årets första körning så hälsar vi INTE i hand, vi kramas INTE (även om vi vill) vi håller avstånd till varandra med marginal.

- Men framförallt STANNA HEMMA om du känner dig det minsta sjuk. Detta innebär symtom som snuva, hosta eller feber.

- Till dig som är 70 år och äldre rekommenderas du att stanna hemma! Likaså om du tillhör en riskgrupp. Har du högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes så håll dig hemma!

Vi hoppas på din förståelse.