Nyheter

18.07.2019 10:14 Age: 1 year
Category: Valberedning

Bellman behöver en kompis!


Älskar du siffror?
Tycker du bokföring och kontoplaner är sexigt?
Får du ståpäls när du tänker på konto 1790?

Då kan du vara rätt person för H-DCS!

“Att vara kassör är jättekul men för mycket arbete för en person. Jag saknar en kompis att dela jobbet med, någon att konferera med, någon att dela glädjen med när allt fungerar som det skall och någon att svära tillsammans med när smådjävlas (sällan). Jag saknar DIG om du är rätt person.” Carl-Michael “Bellman” Hellström, kassör sedan 2012

På årsmötet föreslår styrelsen en ändring i organisationen (se H-Dentusiasten 2/2019) och om så beslutas behöver klubben en kompis till vår kassör Bellman dvs en vice kassör. Som vice kassör ingår du i styrelsen och är med och sköter klubbens ekonomi. Det som åligger kassören och vice kassören är bl.a. att:

-       vara stöd för den dagliga bokföringen som sköts av vårt kansli i Ljungby

-       se till att alla fakturor som kommer till kansliet i Ljungby blir godkända av respektive VO-ansvarig (sker digitalt)

-       kontera fakturor och knyta inscannad fakturabild till den inlagda fakturan (sker digitalt och fakturorna är inscannade av kansliet)

-       betala fakturor genom LB-rutiner (skicka filer digitalt)

-       registrera fakturor som betalda (sker digitalt)

-       betala ut reseräkningar (sker digitalt via fil)

-       överföra fil med månatlig redovisning av ersättningar till SKM

-       hålla koll på och uppdatera de ekonomiska avtal klubben har

-       hjälpa DO och VO-ansvariga med budgetarbetet och sedan sammanställa detta i huvudbudget

-       göra bokslut och deklaration

-       hålla i kansli och kassor på mc-mässan och Internationella Träffen

-       mm

Du skall vara van vid bokföring och sedvanliga ekonomiska hjälpmedel som bl.a. är web- baserade. Du får nyttja en snabb Laptop och vi arbetar med Fortnox, Google Mail, Google Calendar och Google Drive. Om du måste ta ledigt från jobbet för möten så får du ersättning för förlorad arbetsförtjänst och reseersättning. När vi samlas för möten betalar klubben för husrum och mat.

Du får gärna ringa vår kassör Bellman, 0707-42 24 42, för mer information och är du intresserad så anmäler du ditt intresse till valberedningens ordförande Thomas Olsson 0705-37 88 15. Ange ev. referenser.

Välkommen till ett supergäng som jobbar för våra medlemmar!
Valberedningen