Bli medlem formulär

När du har fyllt i formuläret för ditt eget medlemskap kommer även frågan om du vill registrera en familjemedlem, dvs. sammanboende make/maka/barn UTAN H-D. Läs mer om olika medlemskap i våra Stadgar.

Vill du enbart registrera en familjemedlem, logga in på ”min sida”  och längst ner på sidan hittar du "lägg till ny familjemedlem”.

Om ni är två i familjen med var sin H-D måste var och en göra en ansökan som medlem.

När du har fyllt i dina uppgifter kan du begära att direkt få E-postfaktura (om du registrerat en E-postadress) eller välja en brevfaktura som skickas hem inom 1-2 veckor. Efter att fakturan är betald skickar vi dig ett välkomstbrev med medlemskort, klubbmärken mm.